Το Έργο

Το "eDucate"  στοχεύει στην ενίσχυση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο της εκπαίδευσης  

Η εκπαίδευση ενηλίκων καταλαμβάνει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία και η «δια βίου μάθηση» γίνεται μια όλο και πιο περίπλοκη έννοια στην καθημερινότητα και στο περιβάλλον εργασίας.

Ένας από τους κύριους λόγους για την "έκρηξη" αυτού του κλάδου είναι το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι συχνά δεν μπορούν να διανύσουν την απόσταση προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως τα πανεπιστήμια ή τις επαγγελματικές σχολές, είτε λόγω της έλλειψης δυνατότητας μετακίνησης ή λόγω της εργασίας και των παιδιών τους, τα οποία, όπως είναι λογικό, δεν μπορούν να τα αφήσουν μόνα τους στο σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Το πρόβλημα είναι ότι πολλά από αυτά τα λεγόμενα «ηλεκτρονικά σεμινάρια» συνήθως επικεντρώνονται μόνο στην παροχή πληροφοριών και όχι στην οικοδόμηση της γνώσης. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτές είναι ανεπαρκώς ή καθόλου καταρτισμένοι.

Στην περίπτωσή μας, το πρόγραμμα "eDucate", το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2014 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση»), ασχολείται με αυτό το θέμα. Σε συνεργασία με φορείς από την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία, αναπτύχθηκε το πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών», που προετοιμάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους νέους εκπαιδευτές προκειμένου να παραδώσουν online σεμινάρια και μαθήματα εξ’ αποστάσεως. Η εκπαίδευσή τους, δομημένη σε στάδια, τους εφοδιάζει με τις απαιτούμενες δεξιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και στη διαχείριση των web-based πλατφόρμων.

Μετά από αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να διδάξουν το δικό  τους σεμινάριο μέσω οποιασδήποτε web-based πλατφόρμας.

Μέχρι τις αρχές του 2016, το έργο βρίσκεται σε πιλοτική φάση. Διεξάγονται τα πρώτα σεμινάρια, το πρόγραμμα βελτιώνεται και επεκτείνεται με την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων.   Οι εμπειρίες ανταλλάσσονται σε τακτικές συναντήσεις των εταίρων. 

Με το eDucate θέλουμε να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να ασχοληθούν με νέες μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων και να μοιραστούν τις γνώσεις τους μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες.