Domov

Domov

Megatrend digitalizacije

 

Digitalno kompetenco danes vidimo kot eno izmed temeljnih kulturnih tehnik in njihov vpliv na naša življenja se bo še naprej stopnjeval. Glede na futurologinjo dr. Elke Wenzel, je digitalizacija eden izmed megatrendov našega časa.

 

 Prihodnji trendi v izobraževanju

 

Online seminarji, webinarji, kot tudi orodja web 2.0, predstavljajo nove trende na področju izobražvenja. To prinaša številne nove izzive za izvajalce izobraževanj, saj so potrebne povsem nove metodološke, didaktične in tehnične spretnosti.

 

“train the trainers”

 

Ker se prenos znanja ne odvija več v dejanski učilnici, ampak v virtualnem prostoru, je za konkurenčnost mentorjev pridobitev novih znanj in spretnosti nepogrešljiva. To je bilo tudi izhodišče za projekt eDucate, katerega namen je izvedba izobraževanj za mentorje e-izobraževanja / e-moderiranja z virtualnimi sinhronimi in asinhronimi učnimi tehnikami.

 

Edinstvena priložnost

 

Z usposabljanjem mentorjev, bodo e-trainerji / e-moderatorji lahko slediti megatrendom. Naš meddržavna projekt s partnerji iz 6 različnih evropskih držav (Avstrija, Nemčija, Slovenija, Grčija, Slovaška in Romunija) je edinstvena priložnost, saj trenutno ni na voljo nobenih usposabljan za mentorje e-izobraževanj.

Cilj: dosledna raven znanja

 

Vsa partnerska podjetja iz šestih evropskih držav imajo bogate izkušnje s področja e-izobarževnja z glavnim ciljem prenosa tega znanja in veščin. Da bi dosegli ta cilj, projekt traja trideset mesecev: začel se je 1. novembra 2013 in konča konec aprila 2016. V tem času, želimo doseči:

- Razvoj medkulturnega usposabljanja s področja e-moderiranja in e-izobraževanja

- Izvedbo pilotnega tečaja za uspusabljanje e-mentorjev

- Ustvariti končni učni načrt za e-izobraževanje

- Postaviti in določiti standarde kakovosti

- Ustvariti platformo za e-učenje v štirih jezikih

- Razvoj podpornega orodja za nadaljeno delo e-mentorjev

- Preveriti možnosti certificiranje tečaja na nacionalni ravni

Prednosti

 

 

V bližnji prihodnosti, se bo možno učiti iz virov, učinkovito in neodvisno od časa in lokacije. Učenje na spletu ne bo le na voljo na univerzitetni ravni, ampak bo omogočen dostop tudi drugim ciljnim skupinam (osebe z manj možnosti za izvedbo izobraževanja). Organizacije za izobraževanje odraslih in učitelji lahko razširijo svoj obseg ponudbe usposabljanja v različne specializacije. V tem okviru je cilj projekta povečati kakovost e- tečajev in webinarjev